“Skjønnlitteraturen er den største kilden vi har til menneskesinnet. Jeg bruker ofte både kunst og litteratur i terapi som pedagogiske virkemiddel for å utforske psykologiske problemstillinger. Jeg har god erfaring med at skjønnlitteratur gir pasient og terapeut den felles forståelsen som danner utgangspunktet for endringsarbeid. Lesesirkelen er ment for alle som er opptatt av selvutvikling og som er nysgjerrige på hvilke spennende måter skjønnlitteraturen kan belyse menneskets erfaringer på. Bli medlem og kjøp lesesirkelen og du får mail med leseliste og praktisk informasjon.

Bli med i en av lesesirkelene for 1499 kr/måned. Høsten 2022 består av to lesesirkler som tar for seg to store tema innenfor psykologifaget og skjønnlitteraturen, nemlig tap og sjalusi.

Lesesirkel 1. Sjalusi som litterært og psykologisk fenomen: I denne lesesirkelen går vi gjennom forfattere som Shakespeare, Tolstoj og Proust, som alle belyser sjalusi på ulike måter. Ulike psykologiske teorier vil bli utforsket for å gi en utvidet forståelse av sjalusibegrepet. Utenforskap og følelsen av mindreverd er blant tilstandene vi skal utforske i denne lesesirkelen.

Gruppene starter 6. oktober og går hver 3. torsdag frem til jul, det vil være grupper både på dagtid og ettermiddag/kveld.

Lesesirkel 2. Tap og forfall i skjønnlitteraturen: I denne lesesirkelen tar vi for oss tre romaner av Albert Camus, nemlig Den Fremmede, Pesten og Fallet. De tre romanene belyser ulike tapsopplevelser og språkets rolle i forståelsen av tap og forfall. Vi skal diskutere vanskene med å sette ord på tap og se på hvordan det skjønnlitterære språket kan hjelpe oss i bearbeidelsen.

Grubbene starter 3. oktober og går hver 3. tirsdag frem til jul, det vil være grupper både på dagtid og ettermiddag/kveld.»